Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει δημιουργήσει  μια σειρά από ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις  με σκοπό την προστασία του κτιρίου,του περιεχομένου,του εμπορεύματος και του εξοπλισμού από πιθανούς φυσικούς και όχι μόνο κίνδύνους.Ασφαλίστε σωστά την επιχείρηση σας επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιρίαζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ομαδικές ασφαλίσεις            

Κάλυψη κτιρίου

Οικονομική απώλεια            

Μεταφορές