Οικονομική απώλεια

Οι ασφάλειες οικονομικής απώλειας δημιουργήθηκαν προκειμένου να παρέχουν συμπληρωματική προστασία στην επιχείρηση σε περίπτωση που συμβεί υλική ζημιά (φωτιά, πλημμύρα, σεισμός κ.α.) στο κτίριο ή / και το περιεχόμενο.
Οι συνήθεις καλύψεις αφορούν στην απώλεια εισοδήματος, στην απώλεια κερδών, στην απώλεια μισθωμάτων, καθώς επίσης και στα λειτουργικά έξοδα (τόκοι, μισθοί, αποζημιώσεις απολυομένων υπαλλήλων κ.α.), για όσο χρόνο μια επιχείρηση ή ένα ακίνητο που υπέστη ζημιά, χρειαστεί να επισκευάσει τις ζημιές αυτές, να ξαναλειτουργήσει η επιχείρηση ή να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο ειδικός ασφαλιστικός σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.