Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η κατανόηση της πολυπλοκότητας μιας ομαδικής ασφάλισης για κάθε επιχείρηση, προϋποθέτει τη συμφωνία πάνω στις εξής παραδοχές:

  • Ότι η μισθοδοσία είναι από τις μεγαλύτερες δαπάνες των επιχειρήσεων.
  • Ότι η κάθε αποχώρηση εργαζομένου και κυρίως των στελεχών είναι μεγάλη ζημιά για τις επιχειρήσεις, διότι καθένας που αποχωρεί παίρνει μαζί του και την μνήμη των εταιρικών υποθέσεων που ο αντικαταστάτης του δεν έχει.
  • Ότι είναι αδύνατον να έχει μια επιχείρηση ευχάριστα αποτελέσματα από δυσαρεστημένους ανθρώπους.
  • Ότι η ευαρέσκεια των εργαζομένων δεν έρχεται με την τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων από την επιχείρηση αλλά από κάτι πρόσθετο.

Τα ειδικότερα κίνητρα που έχει μια επιχείρηση από μια ομαδική ασφάλιση εργαζομένων είναι ότι:

  • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της.
  • Προσφέρει έμμεσες παροχές και αμοιβές στο προσωπικό της, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διαρροές στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, αυξάνοντας την ευαρέσκειά του προς την επιχείρηση.
  • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και αναπληρώνει δυναμικά τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης.
  • Περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων προς τον ανταγωνισμό.
  • Προσφέρει αμάχητα φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση.


Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ομαδικών ασφαλίσεων που μπορούν να εξασφαλίσουν στην επιχείρησή σας λύσεις σε τέτοιους προβληματισμούς και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο ειδικός ασφαλιστικός σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.